Fermat Sweden kontakt

Fermat Sweden kontakt

cnc-nordic

Fermat Sweden AB

Fermat Sweden AB

Office:

Bredablicksgatan 2A
693 35 Degerfors

E.mail: info@fermatsweden.se

Sales:

Sweden central/north:

Torbjörn Stanser
+46 (0)706 73 28 81
torbjorn@fermatsweden.se

Sweden south:

Jonas Lovén
+46 (0)708 434 585
+45 41 43 33 32
jonas@fermatsweden.se

 

GDPR

Vad innebär det?

Enligt Datainspektionen är ett av syftena med den nya dataskyddsförordningen att skydda individens grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Med personuppgifter avses enligt förordningen varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Dataskyddsförordningen har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU, så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Detta uppnås genom att förordningen är direkt tillämplig i de olika medlemsstaterna och att samma regler gäller inom hela unionen.

Slutligen har andra syften med att ta fram en ny dataskyddsförordning varit att modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och anpassa dessa till det nya digitala samhället.

Integritetspolicy och behandling av personuppgifter

Vi vill belysa tre viktiga punkter som vår integritetspolicy handlar om. Dessa punkter är viktiga för oss, eftersom vi vet att de är viktiga för dig:

  • Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.
  • Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter när du är i kontakt med oss.
  • Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör – respektive inte gör – med dem.

Kortfattat sparar vi aldrig mer personuppgifter än vad som är nödvändigt. Vi ger aldrig ut uppgifter till tredje part i kommersiellt syfte. Alla uppgifter sparas säkert och aldrig längre än nödvändigt. Du äger alltid ”rätten att bli glömd” genom att kontakta oss och be oss plocka bort dig från våra system.

Hur vi behandlar personuppgifter

Fermat Sweden ABs behandling av personuppgifter regleras således av dataskyddsförordningen. Vi värnar om våra kunders, partners och anställdas integritet och är alltid måna om att följa gällande dataskyddsregelverk. Varje individ har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom/henne.

Då vår verksamhet enkom arbetar business to business (B2B) behåller vi endast uppgifter som är kopplade till dig som kontaktperson vid företaget, så som namn, adress till företaget, telefonnummer (direktnummer och växelnummer till företaget), och mailadress.

Fermat Sweden AB står också ansvarig för all personuppgiftsbehandling inom verksamheten, och bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen. Personuppgifterna sparas endast lokalt på våra servrar och inte på annan ort eller i någon form av molntjänst.

Syfte med behandlingen:

  • För att administrera er beställning
  • För att kontakta er vid eventuella frågor angående beställningar, ändringar och betalningar

Vilka uppgifter sparas?

  • För- och efternamn
  • Telefonnummer (direktnummer och växelnummer till arbetet)
  • Mailadress (till arbetet)
  • Adressuppgifter (till arbetet)

Varifrån får vi uppgifterna?

Personuppgifterna inhämtas från individen vid direktkontakt, eller från er arbetsgivare. Informationen kan vi få via telefonkontakt, mailkontakt eller personliga möten med dig eller din arbetsgivare som kund hos oss.

Hur länge sparas uppgifterna?

För att kunna sköta vårt uppdrag måste vi spara vissa personuppgifter. Dessa lagras under perioden som avtalet gäller, samt ytterligare två år. I vissa fall längre, hänvisning till Bokföringslagen.

Ni har rätt att få reda på vilka uppgifter vi har om dig, och ni har även rätt att få bekräftelse på huruvida dessa uppgifter behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna.

Ni har rätt att kontakta oss om ni vill ha ut information om de personuppgifter vi har om er för att begära rättelse eller radering av uppgifter.

Har du frågor?

Om du har några frågor angående vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.