Service

Service

Service

Väl genomförd service och underhåll är nyckeln till hög tillgänglighet i maskinerna.
Vi tillhandahåller original reservdelar och fabriksutbildade servicetekniker för att säkerställa era maskiners precision, produktivitet och tillgänglighet.
  • Service and reparationer från våra fabriksutbildade servicetekniker.
  • Kompletta maskininstallationer.
  • Design och tillverkning av maskinfundament.
  • Periodisk service och underhåll, servicekontrakt.
  • Original reservdelar.
  • Akutreparationer.
  • Maskinflyttning.
  • Maskinrenovering och uppgradering.

Använd kontaktformuläret, eller kontakta oss på e-mail: service@fermatsweden.se, alternativt, ring oss på +46 0586 400 95 för service, reparationer, reservdelar, eller för att boka ett möte rörande periodisk service.

Order service

4 + 8 =